ป้ายตัวอักษร

ป้ายตัวอักษร โลหะ ซิงค์ ไฟออกหน้า ออกหลัง ตัวอักษรพลาสวูด อะคริลิก
ป้ายตัวอักษร ใช้วัสดุอะไร ราคาคุ้มค่า ตัวหนังสือชื่อบริษัทและชื่อร้านต่างๆ ที่เป็นลักษณะ ป้ายตัวอักษร สามารถผลิตได้จากหลายวัสดุ เช่น ตัวอักษรโลหะ สแตนเลส อักษรพลาสวูด อะคริลิก ไม้ ฯลฯ ซึ่งราคา ความคุ้มค่า และความทนฝนทนแดดก็จะไม่เท่ากัน ถ้าเป็นตัวอักษรที่ราคาถูกคุ้มค่า ก็แนะนำเป็นพลาสวูด เพราะทนฝนได้ดี ถ้าต้องการตัวอักษรที่พรีเมี่ยม สวยหรูและทนจริงๆ ก็ใช้เป็นตัวอักษรสแตนเลส ( ราคาค่อนข้างสูง ) ตัวอักษรติดป้ายชื่อร้าน โลหะ ซิงค์ พลาสวูด ป้ายไฟตัวอักษร ...
Read More