ป้ายโคกหนองนาโมเดล

ป้ายโคกหนองนาโมเดล ตัวอย่าง จุดเช็คอิน สวนเศรษฐกิจพอเพียง
ป้ายโคกหนองนาโมเดล เศรษฐกิจพอเพียง 2564 ในปี พ.ศ. 2564 นี้ มีโครงการดีๆ เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก-หนอง-นา ซึ่งทางภาครัฐได้จัดให้มีขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการจึงเริ่มมีการทำจุดเช็คอินและ ป้ายโคกหนองนาโมเดล เพื่อบอกให้รู้ว่าเป็นสถานที่สำหรับเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ป้ายโคกหนองนา ที่เราผลิตนี้ เป็นวัสดุพลาสวูด ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุทดแทนไม้ เนื้อสีขาว ตันๆ ทนแดดและทนฝนได้ดีมากๆ ไม่ผุพังแม้จะโดนฝนทั้งปี ปลวกและมอดไม่กิน ด้วยประสบการณ์ที่ผลิตให้ลูกค้ามาห...
Read More